What does an Odoo implementation look like

With B-informed

Introductie Odoo en B-informed

U heeft gekozen voor Odoo als ERP-systeem maar nu moet het nog geïmplementeerd worden. Hoe gaat de implementatie Odoo in zijn werk, en waar moet nog rekening mee gehouden worden? Hieronder zullen we uitleg geven van het Odoo implementatie proces en wat hier allemaal bij komt kijken. Dit allemaal volgens onze B-informed principes.

Ter introductie beginnen we met een introductiegesprek om uw wensen en behoefte in kaart te brengen. Daarbij geven we een uitgebreide demo om Odoo te leren kennen en wegwijs te worden in het systeem. Wanneer uit de demo blijkt dat het aansluit bij uw wensen en behoeften, dan voeren we samen met u een proof of concept (POC) uit. Dit zal u laten zien wat er allemaal mogelijk is voor uw bedrijf wanneer u gaat werken met Odoo. Als laatste wordt er een uitgebreide offerte gemaakt en met u besproken.

Proof of Concept en Project Initiatie Document

Bij de PoC kijken we samen met u wat de doelstellingen en plannen zijn voor de organisatie. Wat zijn de ambities en verwachtingen en hoe kan B-informed u daarbij helpen. Om een goed beeld te krijgen worden daarbij de visie, strategie en operationele doelen meegenomen.


Op basis van de PoC wordt een Project Initiatie Document (PID) opgesteld. Hierin zal vermeld worden wat de scope van het project is, wat de risico’s zijn, welke planning er aangehouden gaat worden en wat de definitieve budgettering is.


Onderdelen van het PID zijn:


  • Introductie en doelstellingen

  • Scope/moduleset (MoSCoW)

  • Verwachte aanpassingen en maatwerk (MoSCoW)

  • Projectomvang en uitgangspunten

  • Project aanpak en organisatie

  • Projectplanning met (kritische) mijlpalen

  • Aandachtspunten

  • Hostingopties

  • Budgettering


Uit de PID volgen de primaire bedrijfsprocessen, parameters en settings. Dit is een dynamisch document wat gedurende de implementatie op basis van voortschrijdend inzicht kan wijzigen.

Implementatie Odoo

Om de verschillende modules te implementeren wordt er gebruikt gemaakt van de agile methode. Dit houdt in dat er ongeveer een module per sprint ontwikkeld wordt. Een sprint zal ongeveer 2-3 weken duren.


Wanneer er een module ontwikkeld is wordt deze uitgebreid getest. Wanneer het na de tests blijkt te werken zal deze module live gaan. Zo bouwen we uiteindelijk module voor module een ERP-systeem op.


Tijdens dit proces zullen we het altijd zo inrichten dat de business continuïteit niet in gevaar komt!

Evaluatie en after live support

Na de eerste weken is het goed om te evalueren. Waar lopen de processen goed en naar verwachting en waar kunnen we deze optimaliseren of in Odoo soepeler laten verlopen. Ook functioneel kunnen kleine verbeteringen leiden tot meer gebruikersgemak, waar gebruikers jaren plezier van hebben. Het projectverloop en verbeterpunten worden daarnaast geëvalueerd.


Tijdens de periode van de livegang en de directe periode erna zal een maximale ondersteuning de organisatie door de startup fase begeleiden. Deze fase duurt in het algemeen 2 weken. Hierna zullen eventuele problemen voor het grootste deel boven water zijn gekomen en opgelost. 

Duurzame samenwerking

De live gang is maar 1 moment van de samenwerking. Nu alles geïmplementeerd en live is zullen er altijd optimalisatie mogelijkheden zijn. In dit proces zullen we u begeleiden en samen kijken wat belangrijk is en waar optimalisaties mogelijk zijn om het bedrijfsproces continue te verbeteren.

Benieuwd geworden?

Neem vandaag nog contact op met één van onze specialisten. Ons team staat klaar om uw vragen te beantwoorden en geeft u graag een demonstratie van Odoo.Over 1000 active Odoo users
that currently depent on B-informed