Science [&] Technology

Technology to sense problems, people to solve them, Odoo to support them

S[&]T offers advanced technology and data solutions to create a safer, healthier and more efficient living environment. In order to realize their ambition, it was important that the two largest business units, S&T BV (scientific software engineering) and S&T Experts Pool BV (consultancy/secondment), cooperate integrally and that information was made accessible from a joint database. Odoo made that possible.

Cravit developed a recruitment module for S&T (in a combination of CRM and Applicants) Automated most HR activities using Odoo (contracting, onboarding, anniversaries, skills and education etc.). The website has also been developed with Odoo. The Odoo eLearning application is used for internal training and onboarding of new employees.

Users: 100
Industry: Services
Offices:  
Customer since: 2019
Website:
 www.stcorp.nl


Wie is S[&]T
Science [&] Technology Corporation (S[&]T) creëert data-oplossingen voor ruimtevaartorganisaties, wetenschappelijke instituten, de industrie en defensie. Vanuit hun kantoren in Nederland en Noorwegen zijn S[&]T'ers gespecialiseerd in sensing- en control software, wetenschappelijke dataverwerking, datascience en beslissingsondersteunende softwaretoepassingen. S[&]T is niet alleen specialist op het gebied van deze technologie, maar levert ook de mensen voor advies of projectuitvoering.

Roland Hooghiemstra is CEO. Aan niets is te merken dat hij ‘slechts’ drie jaar aan boord is van de organisatie. Alsof hij bij de oprichting aanwezig was, vertelt hij over het ontstaan van S[&]T door vier voormalig TNO-managers die daar de ontwikkeling van instrumenten die aan boord van satellieten data vergaren, van dichtbij meemaakten. 

In het twintigjarige bestaan van de organisatie ontstond het inzicht dat de vergaarde data ook toepasbaar was voor andere doeleinden zoals het monitoren van kritische infrastructuren, milieu toepassingen binnen de industrie en het veiligheidsdomein. Zo werden intern veel projecten voor ESA uitgevoerd en werd een divisie opgericht voor detachering van specialisten die werkzaamheden uitvoeren bij hightech bedrijven.

Wat was de uitdaging
De relatie tussen de twee bedrijfstakken werd steeds nadrukkelijker. De groei van de organisatie betekende ook het ontstaan van een zevental spin-off bedrijven. Voor elk deel van het proces waren er oplossingen in de markt of werkte men met maatwerktools. S[&]T wilde een integrale oplossing die ook gebruiksvriendelijk was. “Wij willen onze ambitie waarmaken om wereldwijd datadiensten te (gaan) leveren en projecten in huis en bij de klant uit te voeren en diens technologie partner te worden. Elk pakket of tool heeft zijn kracht, maar het belangrijkste voor ons was dat alle informatie in één systeem ontsloten werd,” vertelt Roland.

Waarom de keuze voor Odoo
Vanuit eerdere werkervaring had Roland onderzoek gedaan naar oplossingen die modulair opgebouwd kunnen worden en daarmee een gefaseerde invoer mogelijk maken. In zijn zoektocht naar applicaties liep hij tegen Odoo aan. “Het feit dat Odoo vanuit de klantprocessen wordt opgebouwd en niet vanuit de boekhoudproces, vergroot het draagvlak. Het open karakter van Odoo verminderde weerstand van medewerkers om met een nieuw systeem te werken,” licht Roland zijn voorkeur voor Odoo toe. 

Toen Roland bij S[&]T startte liep er al twee jaar een zoektraject naar een nieuwe applicatie. Odoo werd op zijn voorstel ook bekeken, met positieve uitkomst. De keuze voor Odoo is ingegeven door flexibiliteit, de modulaire opzet en efficiency: het feit dat informatie maar een keer ingevoerd te worden om in de hele keten gebruikt te kunnen worden. Eerder had hij kennisgemaakt met 

Cravit en andere Odoo partners. Het feit dat zij onderling samenwerken was ook een pré voor de keuze voor Odoo.

Hoe is het project aangepakt

Er is geen kopie gebouwd van het bestaande systeem of vanuit de bestaande processen. Juist vanuit de user-case is gekeken hoe men het wenste. Vervolgens maakte een gap-analyse duidelijk welke essentiële functionaliteiten gewenst waren. Dit heeft tot het beste resultaat geleid ten aanzien van de primaire processen, mede dankzij goede inbreng van key-users en een bekwame interne projectleider.

Hoe was de samenwerking met Cravit
Bij aanvang was er direct een klik met de managing partner van Cravit. Ook de wijze van projectleiding en het werken met key-users was prettig. Wat Roland betreft mocht de coachende manier van sturing geven soms zelfs wat strenger.

In de kern snapt Cravit goed wat de klant wil en leveren zij deskundige expertise op de meeste specialistische niveaus. Het benodigde budget voor maatwerk was goed ingeschat door Cravit. Een pré want dat wil nog wel eens anders uitpakken. Natuurlijk is zo’n integratietraject een kostenpost, maar het return on investment van Odoo is hoog, volgens Roland.

Waar heeft Odoo in bijgedragen
“Odoo levert mij snel inzicht en analyses. De grootste uitdaging is eigenlijk medewerkers zover krijgen om tijdig data in te voeren. Binnen twee weken na een periode heb ik al rapportages,“ vertelt Roland. “Odoo is een systeem dat ingericht is voor mensen en niet alleen voor de boekhouder. Zodra medewerkers het belang inzien en ervaren, doordat bijvoorbeeld een declaratie enkele dagen later al uitbetaald is, krijg je commitment. Voorwaarde is dat een nieuw systeem ook door directie en management gedragen wordt.” 

In de projecten module zit een complex stuk maatwerk ten aanzien van de onderhandenwerk bepaling dat op het punt van opleveren staat. Deze onderscheidende functionaliteit zal mogelijk ook voor andere organisaties bruikbaar zijn, waarmee het open karakter van Odoo benut wordt. Zo ontwikkelt Odoo zich continu en biedt het S[&]T de mogelijkheid om haar ambities te realiseren.

Meer informatie over S[&]T? Bezoek de S[&]T website www.stcorp.nl

Delen

Farmfood
one type of dog food for all dogs